PressmeddelandenFastators intressebolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 mkr i en kraftigt övertecknad emission

5 september 2018
Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr till en kurs om 101,75%. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigare.

Fastators intressebolag Offentliga Hus förhandlar om ytterligare drygt en miljard i förvärv

3 september 2018
Fastators intressebolag Offentliga Hus kommer under oktober att tillträda tidigare annonserade förvärv av  fastigheter med underliggande värden om ca 700 MSEK. Offentliga Hus förhandlar samtidigt om ytterligare förvärv med underliggande fastighetsvärden om drygt en miljard kronor som förväntas tillträdas innan årets slut.

Fastators intressebolag Offentliga Hus undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligationer

30 augusti 2018
Fastators största intressebolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har engagerat Pareto Securities AB (”Pareto”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 3 september 2018. 

Läs mer

AktuelltJarl Securities höjer riktkursen för Fastators aktie

3 september 2018
I den senaste analysen från Jarl Securities behandlas bland annat substansvärdeökningen under Q2 i Fastator. Hela analysen finns att läsa här

Läs mer


Nyckeltal Q2 2018 
Resultat193,3 MSEK (27,8)
Substansvärde774,1 MSEK (557,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning55,2 SEK (39,7)
Avkastning på eget kapital29,4% (8,9)