PressmeddelandenValberedning fastställd i Fastator

15 februari 2018
I enlighet med de av årsstämman 2017 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Mats Lundberg (utsedd av Mats Lundberg), Joachim Kuylenstierna (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Becket, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende årsstämman 2018. 

Styrelsen utser Joachim Kuylenstierna till VD

14 februari 2018
Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att från idag utse Joachim Kuylenstierna till verkställande direktör. Joachim Kuylenstierna grundade bolaget 2011 och har framgångsrikt varit tillförordnad VD sedan 1 januari 2017. Styrelsen har även beslutat att utse Svante Bengtsson, nuvarande CFO, till vice VD.

Fastator har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på First North

13 februari 2018
Syftet är att att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien.

Läs mer

AktuelltFastator deltar på kapitalmarknadsdag 13 februari

7 februari 2018
Fastators CFO kommer att presentera bolaget på en kapitalmarkandsdag, som anordnas av Tradevenue och Erik Penser Bank den 13 februari. Vi ser fram emot att träffa befintliga och potentiella aktieägare på eventet.

Läs mer

KalendariumÅrsstämma 2018

3 maj 2018

Till kalendariet


Nyckeltal 2016 
Resultat91,3 MSEK (79,2)
Substansvärde529,3 MSEK (437,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning37,75 SEK (31,09)
Avkastning på eget kapital18,9% (21,1)