PressmeddelandenFastators största innehavsbolag Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

12 januari 2018
Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”), Fastators största innehavsbolag, offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr. Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Grundaren Joakim Orthén åter delägare i Nordic PM

15 december 2017
Aktiebolaget Fastator (publ) har genomfört en mindre spridning av ägandet i Nordic PM AB till VD och grundare Joakim Orthén. Joakim Orthén äger efter transaktionen 30 procent av Nordic PM AB.

Offentliga Hus förvärvar fastigheter för 828 miljoner

15 december 2017
Fastators intressebolag Offentliga Hus i Norden AB har under den gångna veckan tecknat avtal om förvärv av fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 828 miljoner kronor. Säljare är statligt ägda Svevia samt ett antal privata fastighetsägare.

Läs mer

AktuelltFastator deltar på Aktiekvällen i Göteborg 23 januari

18 januari 2018
På tisdag den 23 januari deltar Fastator på Aktiekvällen i Göteborg. Eventet anordnas av Aktiespararna och Joachim Kuylenstierna kommer att presentera bolaget under kvällen. Vi ser fram emot att träffa befintliga och potentiella aktieägare!  

Läs mer

KalendariumÅrsstämma 2018

3 maj 2018

Till kalendariet


Nyckeltal 2016 
Resultat91,3 MSEK (79,2)
Substansvärde529,3 MSEK (437,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning37,75 SEK (31,09)
Avkastning på eget kapital18,9% (21,1)