PressmeddelandenTre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB

2 juli 2018
Offentliga Hus AB (publ), Amasten AB (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har sålt sina studentbostadsfastigheter till nybildade Studentbostäder i Sverige AB.

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 655 mkr

29 juni 2018
Fastators största intressebolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) har träffat överenskommelse om förvärv av samhällsfastigheter för en total köpeskilling om 655 miljoner kronor.

Penser Access: Fastator - Billig exponering mot samhällsfastigheter

23 maj 2018
Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget Offentliga Hus, ett bolag som investerar i samhällsfastigheter runt om i Sverige.  Det näst största innehavet är preferensaktier i två bolag där det största är ett joint venture tillsammans med fastighetsbolaget Genova. Detta JV innefattar en tomt i Nacka där en detaljplansprocess om 20 – 30 000 kvm drivs. Sammanfattningsvis ser vi en medelhög potential i bolaget då rabatten mot NAV är 34% och bör kunna röra sig mot intervallet 15-20%, detta till en låg risk.

Läs mer

AktuelltJarl Securities släpper ny analys av Fastator

28 maj 2018
I den senaste analysen från Jarl Securities behandlas bland annat den förväntade värdeökningen under Q2 i Fastators innehav Offentliga Hus. Hela analysen finns att läsa här

Läs mer


Nyckeltal 2017 
Resultat53,7 MSEK (91,3)
Substansvärde581,8 MSEK (529,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning41,41 SEK (37,75)
Avkastning på eget kapital9,6% (18,9)