PressmeddelandenAktiebolaget Fastator (publ) bokslutskommuniké 2017

23 februari 2018
Kvartalet oktober - december Periodens resultat                                           23,2 MSEK (8,4) Resultat per aktie efter utspädning                  1,62 kr (0,6) Avkastning på eget kapital                               4,1% (1,6) Substansvärde                                                 581,8 MSEK (529,3) Substansvärde per aktie efter utspädning        41,49 kr (37,75) Perioden januari - december Periodens resultat                                            53,7 MSEK (91,3) Resultat per aktie efter utspädning                   3,79 kr (6,50)  Avkastning på eget kapital                                9,6% (18,9) Substansvärde                                                  581,8 MSEK (529,3) Substansvärde per aktie efter utspädning        41,49 kr (37,75)

Valberedning fastställd i Fastator

15 februari 2018
I enlighet med de av årsstämman 2017 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Mats Lundberg (utsedd av Mats Lundberg), Joachim Kuylenstierna (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Becket, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende årsstämman 2018. 

Styrelsen utser Joachim Kuylenstierna till VD

14 februari 2018
Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att från idag utse Joachim Kuylenstierna till verkställande direktör. Joachim Kuylenstierna grundade bolaget 2011 och har framgångsrikt varit tillförordnad VD sedan 1 januari 2017. Styrelsen har även beslutat att utse Svante Bengtsson, nuvarande CFO, till vice VD.

Läs mer

AktuelltUpprepad köprekommendation för Fastators aktie i ny analys

6 mars 2018
Jarl Securities upprepar sin köprekommendation för Fastators aktie i en analys publicerad den 6 mars. ”Vi behåller vår tidigare riktkurs för aktien på 32 kronor. Givet nuvarande aktiekurs ger det en kurspotential om 34 procent och vårt köpråd kvarstår därför”, skriver Jarl Securities. Här kan du läsa aktieanalysen i sin helhet.  
 

Läs mer

KalendariumÅrsredovisning 2017

4 april 2018


Årsstämma 2018

3 maj 2018

Till kalendariet


Nyckeltal 2017 
Resultat53,7 MSEK (91,3)
Substansvärde581,8 MSEK (529,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning41,49 SEK (37,75)
Avkastning på eget kapital9,6% (18,9)