Pressmeddelanden
Penser Access: Fastator - Ett relativt lugnt kvartal på vägen mot huvudlistan

19 november 2018
NAV efter tredje kvartalet uppgår till SEK 58,7 vilket var något över vårt estimat för helåret. Under kvartalet har både Fastator och det största innehavet Offentliga Hus varit aktiva på obligationsmarknaden. Fastator har valt att förtidsinlösa sina obligationer i serie 2016/19. Dessa har lösts in genom en ny serie säkerställda obligationer som förfaller i oktober 2021 med en ränta om 8,5% vilket gör att finansieringskostnaden sjunker. Offentliga Hus fortsätter sin resa mot en börsnotering samt målet att äga förvaltningsfastigheter för SEKbn 7 år 2019 genom att tillträda 14 fastigheter till ett värde av SEKm 800 efter kvartalets utgång. Man befinner sig dessutom i förhandlingar om förvärv för ca SEKbn 1. Bolaget har efter kvartalets utgång valt att förvärva samtliga aktier i intressebolaget Portvakten Industrifastigheter som nu kommer att konsolideras under namnet Industristaden. Detta leder till stor redovisningsteknisk påverkan på våra estimat. Sammanfattningsvis ökar vi våra estimat för NAV för helåret till SEK 61,11 vilket gör att vi ser fortsatt medelhög potential i bolaget till låg risk. 


Läs mer

AktuelltJarl Securities höjer riktkursen för Fastators aktie

3 september 2018
I den senaste analysen från Jarl Securities behandlas bland annat substansvärdeökningen under Q2 i Fastator. Hela analysen finns att läsa här

Läs mer

KalendariumBokslutskommuniké 2018

21 februari 2019


Årsredovisning 2018

4 april 2019

Till kalendariet


Nyckeltal Q3 2018 
Resultat241,9 MSEK (49,0)
Substansvärde823,0 MSEK (559,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning58,7 SEK (39,9)
Avkastning på eget kapital37,9% (7,2)