Pressmeddelanden

AB Fastator har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om 350 mkr samt avser genomföra inlösen av befintligt obligationslån

19 oktober 2018
AB Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera nya seniora säkerställda obligationer om 350 mkr (rambelopp om 700 mkr) med en löptid om 3 år. 

Läs mer

AktuelltJarl Securities höjer riktkursen för Fastators aktie

3 september 2018
I den senaste analysen från Jarl Securities behandlas bland annat substansvärdeökningen under Q2 i Fastator. Hela analysen finns att läsa här

Läs mer


Nyckeltal Q3 2018 
Resultat241,9 MSEK (49,0)
Substansvärde823,0 MSEK (559,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning58,7 SEK (39,9)
Avkastning på eget kapital37,9% (7,2)