PressmeddelandenAktiebolaget Fastator (publ) kvartalsrapport juli - september 2017

6 november 2017
Kvartalet juli - september Periodens resultat                                                   2,5 MSEK (11,0) Resultat per aktie efter utspädning                         0,18 kr (0,78) Avkastning på eget kapital                                      0,5% (2,1) Substansvärde                                                        559,6 MSEK (521,0) Substansvärde per aktie efter utspädning              39,91 (37,02)

Nytt datum för publicering av Fastators Q3-rapport 2017

26 oktober 2017
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar härmed att publiceringen av bolagets Q3-rapport för perioden januari - september kommer att ske den 6 november 2017, efter börsens stängning. Tidigare kommunicerat datum var den 17 november 2017. 

Korrigering av poster i Fastators delårsrapport för Q2 2017

22 augusti 2017
Fastator har konstaterat att fyra poster i koncernens kassaflödesrapport på sidan 17 i bolagets kvartalsrapport för Q2, publicerad den 18 augusti, har fått felaktiga värden. Felen har ingen påverkan på totalsummorna för kassaflödet.

Läs mer

AktuelltUpprepad köprekommendation för Fastators aktie i ny analys

13 november 2017
Jarl Securities upprepar sin köprekommendation för Fastators aktie i en analys publicerad den 13 november. Riktkursen beräknas till 32 kr (35) per aktie. Som i tidigare publicerade analyser om Fastator från Jarl Securities under 2017 ges rekommendationen köp. Den något lägre riktkursen än tidigare följer av det stora utbudet av nyproducerade bostäder i Stockholm som tillsvidare bedöms sänka övervärdet på intressebolaget GenovaFastators byggrätt för bostäder i Nacka. Substansrabatten på 39% anses emellertid fortfarande omotiverat hög. "För privatinvesterare kan Fastator erbjuda en riskspridning för investering i fastighetsprojekt med högre avkastningskrav.  En stor del av den framtida värdetillväxten skapas av de lokala delägarna i Fastators innehav. Dessa har ett starkt incitament att lyckas. Substansrabatten i Fastators aktie är nu 39 procent, vilket vi anser vara omotiverat högt." Här kan du läsa aktieanalysen i sin helhet.    

Läs mer

KalendariumÅrsstämma 2018

3 maj 2018

Till kalendariet


Nyckeltal 2016 
Resultat91,3 MSEK (79,2)
Substansvärde529,3 MSEK (437,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning37,75 SEK (31,09)
Avkastning på eget kapital18,9% (21,1)