HELA FASTIGHETSMARKNADEN I EN AKTIE

Fastator ÄR ett börsnoterat investmentbolag NISCHAT MOT FASTIGHETSSEKTORN. VI HJÄLPER SMÅ OCH STORA ENTREPRENÖRER I FASTIGHETSBRANSCHEN ATT VÄXA GENOM ATT GÅ IN SOM ÄGARE I DERAS BOLAG. VI VERKAR ÖVER HELA SVERIGE.


PressmeddelandenAktiebolaget Fastator (publ) bokslutskommuniké januari - december 2016

24 februari 2017
Kvartalet september - december Periodens resultat                                            8,4 MSEK (20,1) Resultat per aktie efter utspädning                  0,60 kr (1,53) Avkastning på eget kapital                               1,6% (4,9) Delårsperioden januari - december Periodens resultat                                              91 MSEK (79,2) Resultat per aktie efter utspädning                    6,50 kr (6,44)  Avkastning på eget kapital                                18,9% (21,1) Substansvärde                                                   529,3 MSEK (437,5) Substansvärde per aktie efter utspädning         37,75 kr (31,09)

Förtydligande av villkor för Aktiebolaget Fastators obligationslån

12 januari 2017
Den 13 september 2016 meddelade Aktiebolaget Fastator (publ) att bolaget emitterat ett treårigt obligationslån om 250 MSEK. Det totala rambeloppet uppgår till 500 MSEK och obligationen löper med rörlig ränta om Stibor 3m + 8,50% per år som erläggs kvartalsvis.

Joachim Kuylenstierna tillträder som tillförordnad VD i Fastator

7 december 2016
Daniel Hummel lämnar posten som VD i Aktiebolaget Fastator den 1 januari 2017. Styrelsen för Fastator har utsett Joachim Kuylenstierna som tillförordnad VD från och med samma datum. Kuylenstierna är en av grundarna av Fastator.

Läs mer

AktuelltNy aktieanalys från Jarl Securities ger rekommendationen "Köp" för Fastator

3 mars 2017
En uppdragsanalys genomförd av Jarl Securities den 2 mars 2017 ger rekommendationen "Köp" för Fastators aktie. Riktkursen beräknas till 35 kronor. Som motiv till rekommendationen lyfter Jarl Securities fram Fastators substansvärde, som i dag uppgår till ca 30%, och den bostadsbyggrätt i Nacka som Fastator deläger genom joint venture-bolaget GenovaFastator Holding AB. Byggrätten bedöms i analysen kunna lyfta substansvärdet till 45 kr/aktie.   Analysen finns tillgänglig för nedladdning i sin helhet nedan.   

Läs mer

KalendariumÅrsredovisning 2016

5 april 2017

Bokslutskommuniké 2016

24 februari 2017

Till kalendariet


Nyckeltal 2015 
Resultat79,2 MSEK (62,1 MSEK)
Resultat per aktie efter utspädning6,44 SEK (5,01 SEK)
Substansvärde437,5 MSEK (307,1 MSEK)
Substansvärde per aktie efter utspädning31,09 SEK (25,59 SEK)
Avkastning på eget kapital21,1% (13,8%)