PressmeddelandenPenser Access: Fastator - Billig exponering mot samhällsfastigheter

23 maj 2018
Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget Offentliga Hus, ett bolag som investerar i samhällsfastigheter runt om i Sverige.  Det näst största innehavet är preferensaktier i två bolag där det största är ett joint venture tillsammans med fastighetsbolaget Genova. Detta JV innefattar en tomt i Nacka där en detaljplansprocess om 20 – 30 000 kvm drivs. Sammanfattningsvis ser vi en medelhög potential i bolaget då rabatten mot NAV är 34% och bör kunna röra sig mot intervallet 15-20%, detta till en låg risk.

Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2018

18 maj 2018
Kvartalet januari - mars Periodens resultat                                            6,7 MSEK (20,5) Resultat per aktie efter utspädning                  0,44 kr (1,47) Avkastning på eget kapital                               1,1 % (15,0) Substansvärde                                                 586,4 MSEK (550,1) Substansvärde per aktie efter utspädning        41,83 kr (39,23)

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

3 maj 2018
Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 3 maj 2018 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

AktuelltJarl Securities släpper ny analys av Fastator

28 maj 2018
I den senaste analysen från Jarl Securities behandlas bland annat den förväntade värdeökningen under Q2 i Fastators innehav Offentliga Hus. Hela analysen finns att läsa här

Läs mer


Nyckeltal 2017 
Resultat53,7 MSEK (91,3)
Substansvärde581,8 MSEK (529,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning41,41 SEK (37,75)
Avkastning på eget kapital9,6% (18,9)