ÄGARSTRUKTUR

 

Nedan redovisas Fastators största aktieägare per den 31 december 2017.


 
Kapitalandel %
Röster %
Mats Invest AB31,98%31,98
Skälsö Intressenter AB30,41%30,41%
Danica Pension5,32%5,32%
Staffan Heiner Beckett 4,43% 4,43%
Ulf Adelsohn 4,28%4,28%
Banque Internationale A Luxembourg4,19%4,19%
Mats Thore Axel AB 3,57%3,57%
Melbye Invest APS2,96%2,96%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1,55%1,55%
Fredrik Grevelius1,31%1,31%
Totalt89,95%89,95%