ÄGARSTRUKTUR

 

Nedan redovisas Fastators största aktieägare per den 30 september 2016.

 
Kapitalandel %
Röster %
Mats Invest AB31,98%30,93%
Skälsö Intressenter AB30,41%29,41%
Staffan Heiner Beckett 4,33% 4,19%
Banque Internationale A Luxembourg 4,19%4,06%
Ulf Adelsohn 4,19%4,05%
Danica Pension4,07%3,93%
Melbye Invest APS3,82%3,69%
Mats Thore Axel AB 3,61%3,49%
Fredrik Klerfelt1,39%1,35%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1,36%1,31%
Totalt89,34%86,40%