ÄGARSTRUKTUR

 

Nedan redovisas Fastators största aktieägare per den 31 december 2017.


 
Kapitalandel %
Röster %
Mats Invest AB31,98%31,98
Skälsö Intressenter AB30,41%30,41%
Danica Pension5,32%5,32%
Staffan Heiner Beckett 4,43% 4,43%
Ulf Adelsohn 4,28%4,28%
Banque Internationale A Luxembourg4,19%4,19%
Mats Thore Axel AB 3,52%3,52%
Melbye Invest APS2,93%2,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1,59%1,59%
Fredrik Grevelius1,21%1,21%
Totalt89,95%89,95%