INSYNSHANDEL

 


Namn
Förändring
Datum
Kommentar
Fredrik Klerfelt-38 465 (B-aktie)2016-08-30 
Björn Rosengren+36 000 (B-aktie)2016-04-29Via bolag
Andreas Bonnier+33 697 (B-aktie)2015-06-30Korrigering efter avstämning med offentlig aktiebok
Jerzy Hawranek-541 (B-aktie)2015-06-30Korrigering efter avstämning med offentlig aktiebok
Jerzy Hawranek+8 849 (B-aktie)2015-05-11Korrigeringspost efter avstämning mot offentlig aktiebok
Jerzy Hawranek+2 000 (B-aktie)2015-04-01Ej rapporterat i enlighet med First Norths regelverk
Jerzy Hawranek+3 824 (B-aktie)2015-02-03Ej rapporterat i enlighet med First Norths regelverk
Jerzy Hawranek+7 575 (B-aktie)2015-02-02Ej rapporterat i enlighet med First Norths regelverk
Jerzy Hawranek+4 000 (B-aktie)2015-01-28Ej rapporterat i enlighet med First Norths regelverk
Jerzy Hawranek+14 722 (B-aktie)2015-01-16Ej rapporterat i enlighet med First Norths regelverk
Jerzy Hawranek+12 575 (B-aktie)2015-01-15Ej rapporterat i enlighet med First Norths regelverk
Jerzy Hawranek+66 854 (B-aktie)2015-01-14Ej rapporterat i enlighet med First Norths regelverk
Jerzy Hawranek-100 000 (B-aktie)2014-12-10Ej rapporterat i enlighet med First Norths regelverk
Svante Bengtsson+1 663 (A-aktie)2014-12-04Privat
Svante Bengtsson-1 663 (B-aktie)2014-12-04Privat
Jerzy Hawranek+35 000 (B-aktie)2014-11-14Privat
Svante Bengtsson+30 000 (B-aktie)2014-11-14Privat
Svante Bengtsson+29 625 (A-aktie)2014-11-14Privat och via bolag
Svante Bengtsson-18 408 (B-aktie)2014-11-14Privat och via bolag
Johan Gorecki-65 000 (B-aktie)2014-11-14Via bolag
Svante Bengtsson+6 338 (A-aktie)2014-11-11Privat
Svante Bengtsson-6 338 (B-aktie)2014-11-11Privat
Svante Bengtsson+500 (B-aktie)2014-05-15Via bolag
Johan Gorecki+65 000 (B-aktie)2014-04-02Via bolag
Nicole Norrestad+30 000 (B-aktie)2014-04-02Privat
Erik Branting+3 000 (B-aktie)2014-04-02Via bolag
Ola Alterå+2 000 (B-aktie)2014-04-02Privat
Svante Bengtsson-12 600 (B-aktie)2014-04-02Via bolag
Jerzy Hawranek-35 000 (B-aktie)2014-04-02 
Svante Bengtsson-52 400 (B-aktie)2014-04-02Privat
Svante Bengtsson+1 500 (B-aktie)2014-03-28Via bolag
Svante Bengtsson+6 100 (B-aktie)2014-03-19Via bolag
Svante Bengtsson+12 500 (B-aktie)2014-03-14 
Svante Bengtsson+5 000 (B-aktie)2014-03-03Via bolag
Svante Bengtsson-3 500 (B-aktie)2013-12-16Via bolag
Svante Bengtsson+500 (B-aktie)2013-12-13Via bolag
Svante Bengtsson+400 (B-aktie)2013-12-04Privat
Svante Bengtsson+16 963 (A-aktie)2013-11-29Privat
Svante Bengtsson-16 963 (B-aktie)2013-11-29Privat
Svante Bengtsson-150 000 (Teckningsrätt)2013-11-27Privat
Svante Bengtsson-3 000 (Teckningsrätt)2013-11-22Via bolag
Svante Bengtsson-350 000 (Teckningsrätt)2013-11-22Privat
Svante Bengtsson+100 000 (Teckningsrätt)2013-11-20Privat
Svante Bengtsson-100 000 (Teckningsrätt)2013-11-20Privat och via bolag
Jerzy Hawranek+930 750 (Teckningsrätt)2013-11-11Förstagångsanmälan
Jerzy Hawranek+775 000 (B-aktie)2013-11-11Förstagångsanmälan
Svante Bengtsson+608 096 (Teckningsrätt)2013-11-11Förstagångsanmälan, privat
Svante Bengtsson+569 140 (B-aktie)2013-11-11Förstagångsanmälan, privat
Jerzy Hawranek+155 750 (A-aktie)2013-11-11Förstagångsanmälan
Svante Bengtsson+100 000 (A-aktie)2013-11-11Förstagångsanmälan, via bolag
Svante Bengtsson+100 000 (Teckningsrätt)2013-11-11Förstagångsanmälan, via bolag
Svante Bengtsson+91 588 (A-aktie)2013-11-11Förstagångsanmälan, privat
Nicole Norrestad+10 000 (B-aktie)2013-11-11Förstagångsanmälan
Nicole Norrestad+10 000 (Teckningsrätt)2013-11-11Förstagångsanmälan
Svante Bengtsson+3 000 (Teckningsrätt)2013-11-11Förstagångsanmälan, via bolag
Svante Bengtsson+3 000 (B-aktie)2013-11-11Via bolag
Joakim Orthén+1 125 000 (B-aktie)-Förstagångsanmälan
Andreas Bonnier+675 000 (B-aktie)-Förstagångsanmälan
Joakim Orthén+125 000 (A-aktie)-Förstagångsanmälan
Andreas Bonnier+75 000 (A-aktie)-Förstagångsanmälan