Valberedning

14 februari 2018

Valberedning 2017/2018

Enligt beslut på årsstämman 3 maj 2017 ska valberedningen i Aktiebolaget Fastator (publ) bestå av fyra ledamöter. Förutom styrelsens ordförande ska representanter från de tre största aktieägarna ha rätt att utse varsin ledamot i valberedningen. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska vara ordförande för valberedningen.

Inför årsstämman 2018 utgörs valberedningen av:

Mats Lundberg (ordförande)

Joachim Kuylenstierna

Staffan Beckett

Björn Rosengren (styrelsens ordförande)

Valberedningen kan kontaktas via bolagets adress.