Kalendarium


Kommande händelser

Delårsrapport Q1 2018

18 maj 2018
Läs mer

Årsstämma 2018

3 maj 2018
Läs mer

Årsredovisning 2017

4 april 2018
Läs mer

Tidigare händelser

Bokslutskommuniké 2017

23 februari 2018
Läs mer

Delårsrapport Q3, januari – september 2017

6 november 2017
Läs mer

Delårsrapport Q2, januari – juni 2017

18 augusti 2017
Läs mer

Delårsrapport Q1, januari – mars 2017

19 maj 2017
Kvartalet januari – mars Periodens resultat                                              20,5 MSEK (35,0) Resultat per aktie efter utspädning                  1,47 kr (2,49) Avkastning på eget kapital                                15,0 % (19...
Läs mer

Årsstämma 2017

3 maj 2017
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL) Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara ...
Läs mer

Årsredovisning 2016

5 april 2017
Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

24 februari 2017
Kvartalet september - december Periodens resultat                                              8,4 MSEK (20,1) Resultat per aktie efter utspädning                  0,60 kr (1,53) Avkastning på eget kapital                                1,6% (4...
Läs mer

Delårsrapport Q3 2016

25 november 2016
Kvartalet juli – september Periodens resultat                                             11,0 MSEK (22,2) Resultat per aktie efter utspädning                    0,78 kr (1,85) Avkastning på eget kapital                                 2,1% (...
Läs mer

Delårsrapport Q2 2016

17 augusti 2016

Kvartalet april – juni

  Periodens resultat                                              36,9 MSEK (2,9) Resultat per aktie efter utspädning                  2,63 kr (0,24) Avkastning på eget kapital                             ...
Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

25 maj 2016
Finansiellt är det ett starkt kvartal som bolaget lägger bakom sig: resultatet för perioden uppgår till 35,0 MSEK (33,9 MSEK) och avkastningen på eget kapital har växt från 7,6 procent till 19,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Därtill stärktes Fastators substansvärd...
Läs mer

Årsstämma 2016

10 maj 2016
Aktieägarna i AB Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016, kl. 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara uppt...
Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015

8 april 2016
Perioden januari – december 2015 Periodens resultat: 79,2 MSEK (62,1 MSEK) Resultat per aktie efter utspädning: 6,44 kr (5,01 kr) Avkastning på eget kapital: 21,1% (13,8 %) Substansvärde: 437,5 MSEK (307,1 MSEK) Substansvärde per aktie efter u...
Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

26 februari 2016
Kvartalet oktober-december Periodens resultat 20,1 MSEK (22,9) Resultat per aktie efter utspädning 1,53 kr (1,86) Perioden januari-december Periodens resultat 79,2 MSEK (62,1) Resultat per aktie efter utspädning ...
Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

14 december 2015
Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att sammankalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att behandla förslag avseende val av ny styrelse, antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter, emission av teckningsoptioner, principer för ersättning till ledande ...
Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015

26 november 2015
Kvartalet juli–september Resultat före skatt 12,5 MSEK (-27,9) Rörelseresultat/resultatandelar från innehaven 13,7 MSEK (-29,3) Resultat per aktie efter utspädning 1,00 kr (-2,37) Delårsperiod januari–september Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

26 augusti 2015
Läs mer

Årsstämma 2015

17 juni 2015
Årsstämman hålls den 17 juni 2015 i bolagets lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm.
Läs mer

Delårsrapport Q1 2015

27 maj 2015
Läs mer

Extra bolagsstämma 2015-05-22

22 maj 2015
REHACT ABs aktieägare kallas till extra bolagsstämma den 22 maj 2015 i bolagets lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm.
Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

12 mars 2015
Läs mer