Fastator äger sedan oktober 2016 25% av det finansiella teknikföretaget Liveable AB, en digital plattform för hantering av hyresrelaterade tjänster.

Liveable  erbjuder ett modernt alternativ till deposition, samt digitala hyresavtal med BankID. Den globala marknadspotentialen för denna typ av tjänster uppskattas till mellan 70 och 80 miljarder kronor. Liveables ambition är att ta en ledande roll för att driva utvecklingen av denna del av hyresmarknaden i Sverige och internationellt.

 

liveableab.se

 


FINANSIELL ÖVERBLICK Q3 2018


 
 
Fastators ägarandel25%
Investeringstidpunkt2016
Fastators resultatandel-3,2 MSEK (-0,1)
Koncernmässigt värde i Fastator1,1 MSEK (4,5)