Om OSS

Vår affärsidé är att bygga värde genom delägande i små och medelstora aktörer i fastighetsbranschen. Genom kapital, fastighetsexpertis, ett starkt nätverk och erfarenhet av finansieringsfrågor tar vi ett aktivt ägarskap och är med i varje fas i bolagets utveckling.

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger vi sparare unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vår portfölj sträcker sig från traditionella fastighetsbolag till tjänsteföretag inom förvaltning och nya digitala lösningar för fastighetsbranschen. Vi ger investerare en möjlighet att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.

Fastator investerar i både noterade och onoterade bolag med internationell spännvidd. Vår ägarandel uppgår generellt till mellan 10 och 50 procent.

VÅR AFFÄRSIDÉ är att investera i fastighetsrelaterade bolag där vi med kapital och kompetens kan bidra till långsiktig värdeutveckling.

VÅR VISION är att vara det ledande investmentbolaget på marknaden med inriktning på fastighetssektorn.

VÅRT FINANSIELLA MÅL är att avkastningen på eget kapital ska uppgå till 20 procent inom fem år. Bolaget avser börja dela ut 50% av kassagenererad vinst från 2020.


Nyckeltal Q2 2018
 
 
Resultat193,3 MSEK (27,8 MSEK)
Resultat per aktie efter utspädning13,70 SEK(1,99 SEK)
Substansvärde774,1 MSEK(557,3 MSEK)
Substansvärde per aktie efter utspädning55,2 SEK (39,7 SEK)
Avkastning på eget kapital29,4% (8,9%)