Om OSS

Fastator är Sveriges enda börsnoterade investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn.

Vi investerar i företag som drivs av starka entreprenörer och har en koppling till fastighetsbranschen. Genom ett aktivt ägarskap, där vi bidrar med kapital, fastighetsexpertis och kompetens i frågor som rör finansiering, hjälper vi företag att nå sin fulla tillväxtpotential.

Vår ägarandel uppgår generellt till lägst 10 och högst 50 procent. I regel investerar vi minst 50 MSEK per investering. Vår portfölj sträcker sig över flera fastighetssektorer och geografiska marknader och vi investerar i såväl noterade som onoterade bolag.

VÅR AFFÄRSIDÉ är att investera i fastighetsrelaterade bolag där vi med kapital och kompetens kan bidra till långsiktig värdeutveckling.

VÅR VISION är att vara det ledande investmentbolaget på marknaden med inriktning på fastighetssektorn.

VÅRT FINANSIELLA MÅL är att avkastningen på eget kapital ska uppgå till 20 procent inom fem år.


Nyckeltal 2017
 
 
Resultat53,7 MSEK (91,3 MSEK)
Resultat per aktie efter utspädning3,79 SEK(6,50 SEK)
Substansvärde581,8 MSEK(529,3 MSEK)
Substansvärde per aktie efter utspädning41,49 SEK (37,75 SEK)
Avkastning på eget kapital9,6% (18,9%)