VÅR SYN PÅ MARKNADEN

Som investmentbolag är vi ensamma i den tydliga nischen mot fastighetsrelaterade innehav på den svenska marknaden.

Vi utövar ett aktivt ägande och vår ambition är att ta positioner via olika finansiella instrument i en portfölj som sträcker sig över flera sektorer och geografiska områden. Vi har en hög flexibilitet avseende sektorer, geografi, storlek samt noterad/onoterat. Till skillnad från riskkapitalbolag och fonder har vi ingen uttalad tidshorisont för vårt ägande. Till skillnad från många fonder har vi dessutom möjlighet att gå in som delägare i nyare och mer småskaliga entreprenörsdrivna projekt.