MEDARBETARE

 
Martin Friis

Investment Manager sedan 2017

 

 


Anna sestan

redovisningsansvarig sedan 2017

Stefan Lindholm

Kommunikationsansvarig sedan 2018