revisor

 

Magnus Thorling, huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor, PwC
Revisor i Fastator sedan 2015
Fastators revisor väljs av årsstämman för en period om ett år.