Finansiella Investeringar 

FINANSIELL ÖVERBLICK Q1 2018

 

 


 
 
Fastators resultatandel2,5 MSEK (2,5)
Koncernmässigt värde i Fastator230,1 MSEK (220,2)