Finansiella Investeringar 

FINANSIELL ÖVERBLICK Q3 2018

 

 


FINANSIELLA INSTRUMENT
 
Fastators resultatandel20,3 MSEK (17,9)
Koncernmässigt värde i Fastator415,2 MSEK (398,2)