Fastator äger 50 procent av GenovaFastator Holding AB, som äger en handelsfastighet i Nacka.

 

Fastator äger 50% av GenovaFastator Holding AB som äger en handelsfastighet om 2200 kvm samt tillhörande tomtarea i Nacka, en av Stockholms mest expansiva kommuner. Idag är fastigheten fullt uthyrd.

På längre sikt finns planer på att tillsammans med Genova Property Group utveckla fastigheten till ett levande bostadskvarter med närhet till Stockholm city.

 

 


FINANSIELL ÖVERBLICK 2017


 
 
Fastator ägarandel50%
Investeringstidpunkt2015
Fastators resultatandel5,7MSEK (25,7)
Koncernmässigt värde i Fastator 148,2 MSEK (120,5)
Ackumulerad avkastning på investeringen1090%