Fastator äger 50 procent av GenovaFastator Holding AB, som äger en handelsfastighet i Nacka.

Resterande andel av innehavet ägs av Genova Property Group. Innehavet utgör en projektfinansiering för Fastator. I dagsläget pågår planarbete för att tillsammans med Genova Property Group utveckla fastigheten till ett levande bostadskvarter med närhet till Stockholm city.

 


FINANSIELL ÖVERBLICK 2017


 
 
Fastator ägarandel50%
Investeringstidpunkt2015
Fastators resultatandel5,7MSEK (25,7)
Koncernmässigt värde i Fastator 148,2 MSEK (120,5)
Ackumulerad avkastning på investeringen1090%