Sedan oktober 2018 äger Fastator 100% av fastighetsbolaget Industrisamhället.*

Industrisamhället är det tidigare delägda Portvakten Industrifastigheter, som Fastator sedan oktober 2018 äger till 100 procent. I samband med förvärvet ändrades även namnet till Industrisamhället – ett snabbväxande fastighetsbolag som äger elva större industrifastigheter i Öresundsregionen, med en uthyrningsbar yta om cirka 57 000 kvm och obebyggd mark om cirka 55 000 kvm. Bolaget har nu ambition att vidga sin geografiska spridning.

 

*100% av ägandet kommer att redovisas först i kvartal fyra.


FINANSIELL ÖVERBLICK Q3 2018


 
 
Fastators ägarandel50%
Investeringstidpunkt2016
Fastators resultatandel3,1 MSEK (3,0)
Koncernmässigt värde i Fastator14,0 MSEK (10,4)