Fastator äger sedan oktober 2016 25% av det finansiella teknikföretaget Liveable AB, en digital plattform för hantering av hyresrelaterade tjänster.

Liveable  erbjuder ett modernt alternativ till deposition, samt digitala hyresavtal med BankID. Den digitala plattformen kommer att lanseras brett under 2017 med Fastator som finansiell och strategisk partner. Den globala marknadspotentialen för denna typ av tjänster uppskattas till mellan 70 och 80 miljarder kronor. Liveables ambition är att ta en ledande roll för att driva utvecklingen av denna del av hyresmarknaden i Sverige och internationellt.

Liveable startades 2016 av Martina Hessel, entreprenör med en bakgrund från försäkrings- och finansbranschen i Sverige, Schweiz och USA.

 

www.liveable.se

 


finansiell överblick 2017


 
 
Fastators ägarandel25%
Investeringstidpunkt2016
Fastators resultatandel-0,5 MSEK (-0,2)
Koncernmässigt värde i Fastator4,3 MSEK (4,8)
Ackumulerad avkastning på investeringen (förvärvat 2016)-14% (-4)