Sedan augusti 2016 äger Fastator 70% av Nordic PM, med verksamhet inom fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.

Nordic PM förvaltar idag 125 fastigheter från Luleå till Malmö med en sammanlagd yta om 1 100 000 kvm. Bolaget har en bred kundportfölj av ledande fastighetsbolag, bland andra det av Fastator delägda Offentliga Hus. Genom Nordic PM säkerställer Fastator möjligheterna att kunna erbjuda en effektivt prissatt ekonomisk och teknisk förvaltningstjänst till alla bolag i Fastatorsfären. Nordic PMs grundare Joachim Orthén, äger resterande 30% av Nordic PM.

 

www.nordicpm.se

 


FINANSIELL ÖVERBLICK 2017


 
 
Fastators ägarandel70%
Investeringstidpunkt2016
Fastators resultatandel-0,2 MSEK (0,1)
Koncernmässigt värde i Fastator-1,2 MSEK (0,1)
Ackumulerad avkastning på investeringenn.a