Sedan november 2016 äger Fastator 50% av fastighetsbolaget Portvakten Industrifastigheter AB.

Portvakten Industrifastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag som äger elva större industrifastigheter i Ängelholmsområdet samt Hässleholm, med en uthyrningsbar yta om ca 57 000 kvm och obebyggd mark om ca 55 000 kvm. Sedan den 1 november 2016 äger 50 procent av bolaget. Resterande aktier kontrolleras av Per-Axel Bengtsson, VD och delägare i Portvakten.

Portvakten är en etablerad aktör i Öresundsregionen, en del av Sverige som visar på kraftig tillväxt både när det gäller befolkning, företagsetableringar och investeringar. Innehavet ger Fastators aktieägare möjlighet att ta del både av värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden i en expansiv region och den tillväxtpotential som finns i bolaget.

 


FINANSIELL ÖVERBLICK Q1 2018


 
 
Fastators ägarandel50%
Investeringstidpunkt2016
Fastators resultatandel0,9 MSEK (-0,8)
Koncernmässigt värde i Fastator11,8 MSEK (7,7)