Fastator äger 50 procent av GenovaFastator Holding AB, som äger en handelsfastighet i Nacka.

Resterande andel av innehavet ägs av Genova Property Group. Innehavet utgör en projektfinansiering för Fastator. I dagsläget pågår planarbete för att tillsammans med Genova Property Group utveckla fastigheten till ett levande bostadskvarter med närhet till Stockholm city.

 


FINANSIELL ÖVERBLICK 2016


 
 
Fastator ägarandel50%
Investeringstidpunkt2015
Fastators resultatandel2,0 MSEK (25,7)
Koncernmässigt värde i Fastator 142,6 MSEK (120,6)
Ackumulerad avkastning på investeringen1051%