Fastator äger sedan oktober 2016 25% av det finansiella teknikföretaget Livshem Depositionsgaranti (under namnändring till Liveable AB), en digital plattform för hantering av hyresrelaterade tjänster.

 

Livshem grundades 2014. Den digitala plattformen finns än så länge endast i en betaversion men kommer att lanseras brett under 2017, med Fastator som finansiell och strategisk partner. Den globala marknadspotentialen för denna typ av tjänster uppskattas till mellan 70 och 80 miljarder kronor. Livshems ambition är att ta en ledande roll för att driva utvecklingen av denna del av hyresmarknaden i Sverige och internationellt.

 

www.mdgsweden.se/

 


finansiell överblick 2016


 
 
Fastators ägarandel25%
Investeringstidpunkt2016
Fastators resultatandel-0,2 MSEK
Koncernmässigt värde i Fastator4,8 MSEK
Ackumulerad avkastning på investeringen (förvärvat 2016)-4%