Bild: Torleif Svensson

Offentliga Hus förvärvar och förädlar fastigheter och miljöer för uthyrning till offentliga hyresgäster.

Offentliga Hus ägs till 50 procent av Fastator och till 50 procent av Cofigelux Sarl. I fastighetsbeståndet ingår 90 samhällsfastigheter på 37 orter med en total uthyrningsbar yta om drygt 181 000 kvadratmeter. Värdet uppgår till 2,3 miljarder kronor. Fokus ligger på långsiktigt ägande och aktiv förvaltning, vilket gör bolaget till en attraktiv samarbetspartner för kommuner och landsting i behov av effektiva samhällslokaler.  Bolaget har ett brett kontaktnät inom offentlig sektor genom dess styrelse och lång erfarenhet av aktiv fastighetsförvaltning. Hittills har Offentliga Hus inte avyttrat något ägande.

 

I juni 2017 offentliggjorde Fastator att man förbereder Offentliga Hus för en börsnotering.

VD för Offentliga Hus är Lars Holm.

 

www.offentligahus.se


finansiell överblick 2016


 
 
Fastators ägarandel50%
Investeringstidpunkt2011
Fastators resultatandel25,0 MSEK (39,9)
Koncernmässigt värde i Fastator225,0 MSEK (200,0)
Ackumulerad avkastning på investeringen89% (sedan 2012)