Offentliga Hus förvärvar och förädlar fastigheter och miljöer för uthyrning till offentliga hyresgäster.

Fokus ligger på långsiktigt ägande och aktiv förvaltning, vilket gör bolaget till en attraktiv samarbetspartner för kommuner och landsting i behov av effektiva samhällslokaler. Bolaget har ett brett kontaktnät inom offentlig sektor genom dess styrelse och lång erfarenhet av aktiv fastighetsförvaltning. Hittills har Offentliga Hus inte avyttrat något ägande.
Offentliga Hus ägs till 50 procent av Fastator och utgör en av bolagets aktiva investeringar. Resterande andel av innehavet ägs av Aerium. I fastighetsbeståndet ingår 58 samhällsfastigheter i 21 svenska kommuner med en total uthyrningsbar yta om drygt 125 000 kvadratmeter. Ägandet av Offentliga Hus i Norden regleras av ett aktieägaravtal.

 

www.offentligahus.se


finansiell överblick 2016


 
 
Fastators ägarandel50%
Investeringstidpunkt2011
Fastators resultatandel25,0 MSEK (39,9)
Koncernmässigt värde i Fastator225,0 MSEK (200,0)
Ackumulerad avkastning på investeringen89% (sedan 2012)