Sedan oktober 2016 äger Fastator 50% av fastighetsbolaget Portvakten Industrifastigheter AB.
Portvakten har idag sex större industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 26 000 kvadratmeter i Ängelholm. Beståndets uthyrningsgrad uppgår till 91%. Resterande andel av aktierna kontrolleras av Per-Axel Bengtsson, bolagets VD och delägare.
Portvakten är en stark aktör i Öresundsregionen, en del av Sverige som visar på kraftig tillväxt både när det gäller befolkning, företagsetableringar och investeringar. Innehavet ger Fastators aktieägare möjlighet att ta del både av värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden i en expansiv region och den tillväxtpotential som finns i bolaget.


fINANSIELL ÖVERBLICK 2016


 
 
Fastators ägarandel50%
Investeringstidpunkt2016
Fastators resultatandel8,7 MSEK
Koncernmässigt värde i Fastator83,7 MSEK
Ackumulerad avkastning på investeringen (sedan oktober 2016)11%