Sedan juli 2016 äger Fastator 50% av Studium, som äger en portfölj bestående av 725 studentlägenheter belägna i Blekinge, Småland, Skåne och Västra Götaland.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 25 000 kvm. Resterande andel av portföljen ägs av Cofigelux (Aerium). Syftet med investeringen är att skapa en plattform för ytterligare investeringar i temporärboenden i framtiden. Majoriteten av fastigheterna ligger i attraktiva högskole- och universitetsstäder med ökande befolkning. Behovet av små och prisvärda lägenheter i dessa områden är stort, vilket borgar för låg uthyrningsrisk. Innehavet är en del av Offentliga Hus i Norden AB.

 


FINANSIELL ÖVERBLICK 2016


 
 
Fastators ägarandel50%
Investeringstidpunkt2016
Fastators resultatandel35,0 MSEK
Koncernmässigt värde i Fastator35,0 MSEK
Ackumulerad avkastning på investeringenN/A