PressmeddelandenAnalysguiden: Högre värden på fastigheter

17 maj 2019
Fastator ökade sitt substansvärde med ytterligare 5 kronor/aktie till 69,6 kronor/aktie under första kvartalet 2019. Bakom detta ligger värdeökningar främst på Fastators egna fastigheter, medan förändringen hos Offentliga Hus var mindre denna gång. Vi höjer vår riktkurs till 56 kronor (53) i Bas-scenariot.

Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2019

16 maj 2019
Kvartalet januari - mars Periodens resultat                                         83,9 MSEK (6,7) Resultat per aktie efter utspädning                5,7 SEK (0,4) Avkastning på eget kapital                             10,6 % (1,1) Substansvärde                                               1 015,0 MSEK (591,9) Substansvärde per aktie efter utspädning      69,6 SEK (41,8)


Läs mer

AktuelltJarl Securities höjer riktkursen för Fastators aktie

30 november 2018
I senaste analysen från Jarl Securities och Analysguiden höjs Fastators riktkurs. Hela analysen kan du läsa här

Läs mer


Nyckeltal Q1 2019 
Resultat83,9 MSEK (6,7)
Substansvärde1015,0 MSEK (591,9)
Substansvärde per aktie efter utspädning69,6 SEK (41,8)
Avkastning på eget kapital10,6% (1,1)