Pressmeddelanden
Aktiebolaget Fastator (publ) Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2018

21 februari 2019
Kvartalet september - december Periodens resultat                                            79,6 MSEK (21,0) Resultat per aktie efter utspädning                  5,60 kr (1,5) Avkastning på eget kapital                               9,2 % (4,1) Substansvärde                                                 901,5 MSEK (580,0) Substansvärde per aktie efter utspädning        64,3 kr (41,4) Perioden januari – december Periodens resultat                                         321,5 MSEK (51,5) Resultat per aktie efter utspädning               22,7 kr (3,7) Avkastning på eget kapital                            43,4 % (9,3) Substansvärde                                              901,5 MSEK (580,0) Substansvärde per aktie efter utspädning     64,3 kr (41,4)


Läs mer

AktuelltJarl Securities höjer riktkursen för Fastators aktie

30 november 2018
I senaste analysen från Jarl Securities och Analysguiden höjs Fastators riktkurs. Hela analysen kan du läsa här

Läs mer

KalendariumÅrsredovisning 2018

4 april 2019


Årsstämma 2019

8 maj 2019

Till kalendariet


Nyckeltal Q4 2018 
Resultat321,5 MSEK (51,5)
Substansvärde901,5 MSEK (580,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning64,3 SEK (41,4)
Avkastning på eget kapital43,4% (9,3)