Pressmeddelanden
Analysguiden: OH bakom JEK-tillväxt

6 mars 2019
Fastator ökade sitt substansvärde från 59 kronor till 64 kronor per aktie mellan kvartal 3 och 4/2018. Förklaringen är förvärv och fortsatta värdeökningar på Offentliga Hus fastigheter, ett bolag vars fastighetsvärde snart passerar 5 miljarder kronor. Vi höjer vår riktkurs för Fastator-aktien i Bas-scenariot till 53 kronor (50).  


Läs mer

AktuelltJarl Securities höjer riktkursen för Fastators aktie

30 november 2018
I senaste analysen från Jarl Securities och Analysguiden höjs Fastators riktkurs. Hela analysen kan du läsa här

Läs mer

KalendariumÅrsredovisning 2018

4 april 2019


Årsstämma 2019

8 maj 2019

Till kalendariet


Nyckeltal Q4 2018 
Resultat321,5 MSEK (51,5)
Substansvärde901,5 MSEK (580,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning64,3 SEK (41,4)
Avkastning på eget kapital43,4% (9,3)