Finansiella Investeringar 

FINANSIELL ÖVERBLICK Q4 2018

 

 


FINANSIELLA INSTRUMENT
 
Fastators resultatandel1,4 MSEK (1,4)
Koncernmässigt värde i Fastator310,8 MSEK (309,4)